Cisco Certifieringar

Respekterade över hela världen, Ciscos Certifieringar bekräftar kunskap och färdighet hos certifierade specialister. Dessa certifieringar rankas bland de mest eftersökta kvalifikationerna hos professionella inom IT-industrin.

Fast Lane erbjuder Kurser som effektivt förbereder nätverksspecialister för de olika Cisco certifieringarna.


 id=
Entry Associate Professional Expert Architect

CCT Data Center

DevNet Associate

DevNet Professional

CCDE

CCAr

CCT Routing & Switching

CCNA

CCNP Enterprise

CCIE Enterprise Infrastructure

CCNA Cyber Ops

CCNP Cyber Ops

CCIE Enterprise Wireless

CCNP Collaboration

CCIE Collaboration

CCNP Data Center

CCIE Data Center

CCNP Security

CCIE Security

CCNP Service Provider

CCIE Service Provider