DCNI-2 för första gången i Norden

Under vecka 17 levererades den första "Implementing Cisco Data Center Network Infrastructure 2" i Norden.

Kursen, som var en internkurs för SEB, genomfördes som en workshop med Vassli Nikolov som instruktör. Vassil är en av Europas absolut bästa instruktörer inom Data Center och han anpassade kursen exakt efter deltagarnas önskemål och förutsättningar.

Nästa öppna genomförande av!CI-DCNI-2 är den 2-5 juni i Stockholm.

 

Accessing our website tells us you are happy to receive all our cookies. However you can change your cookie settings at any time. Find out more.   Got it!