+46 8 410 246 80 / info@flane.se

Samarbete med Informator

Nu kickar vi igång en ny Partner i Sverige.

Hej,

Nu har vi inlett ett samarbete med Nordens största utbildningshus inom IT. Vi välkomnar Informator som vår nya partner.

Vår affärsidé är att vara en lite organisation med stora resurser och med Informator som Partner får vi många och stora fördelar som kommer våra kunder till nytta.

  • Bredare Produktportfölj: Microsoft, Check Point, VMware, ITIL osv. Nu kan du handla det av oss.
  • Rikstäckning: Vi kan fortsätta leverera både Kurser och Tester i Malmö och Göteborg.
  • En kompetent säljkår med väldokumenterad erfarenhet av att sälja kommunikationsutbildning.
  • Vi finns tillgängliga via de flesta officiella ramavtalen i Sverige.

Kontakta Emil Robertsson på Informator på +46-8-587 116 00 eller Anders Oxelcrantz på Fast Lane på +46-8-410 246 80 för mer information.