+46 8 410 246 80 / info@flane.se

Fast Lane levererar Två nya CCIE Wireless Bootcamps


Fast Lanes höga kompetens inom Wireless har gjort oss till en stark utvecklingspartner för Cisco när det gäller att utveckla det nya konceptet för certifieringar och kurser inom Wireless training. Jerome Henry är vår främste utvecklare och tillika den tredje personen I världen som tagit CCIE Wireless. (Den förste utanför Cisco). Jerome har använt sin kunskap och breda erfarenhet till att leda utvecklingen av två nya CCIE Wireless kurser för CCIE:
CCIE Wireless Written PowerWorkshop och CCIE Wireless Lab Bootcamp

Om du deltar på dessa 5-dagars bootcamps ökar du dels dina chanser att klara CCIE Wireless och du får också klart för dig hur kravställningarna ser ut och vad du måste lära dig innan testerna. Vi har också en work-book för labs som du kan genomföra när det passar dig via våra remote labs. Det finns också expertforum on-line och tillgång till diskussioner med våra instruktörer via WebEex.

Se även på de övriga kurserna för !CCNA- och !CCNP Wireless

!CI-IUWNE

CCNP Wireless

!CI-IUWMS
!CI-IUWVN
!CI-CUWSS
!CI-IAUWS

Viktigt De nya kurserna kommer i höst och kommer på sikt att ersätta de gamla. Du kan fortfarande gå !CI-CWLF, !CI-CWLAT och !CI-CUWN under hösten.