Kurs på Integrated Data Protection

Utvecklar du en strategi för Cloud Computing?

I sin senaste artikel "Can You Benefit from Integrated Data Protection?", diskuterar David A. Chapa och Nathan Moffitt, från NetApp vikten av att ta med high availability, disaster recovery, business continuance, och archive and compliance som delar i en heltäckande strategi för Data Protection.

Att använd en mångsidig och lätthanterlig mängd Data Protection tjänster är nyckeln till en komplett infrastruktur för Cloud Computing. Om du redan använder eller funderar på att implementera NetApps integrerade Data Protection tjänster kan du ha stor nytta av kursen !NA-NPSA.

 

Accessing our website tells us you are happy to receive all our cookies. However you can change your cookie settings at any time. Find out more.   Got it!