Rådfråga oss gärna!
info@flane.se
EMAN cert category: #2708, google (DE)

Google Cloud Certifieringar

Bli Google Certified Professional och få kvitto på att du kan designa, utveckla, hantera och administrera applikationsinfrastruktur och datalösningar på Google Cloud-teknologi.

Google Cloud Partner Logo

Google Cloud Certified - beteckningen är ett kvitto på att du innehar nödvändiga färdigheter för att utnyttja Google Cloud-teknologin på ett sätt som transformerar företag och organisationer och på ett meningsfullt sätt påverkar människor och de kunder som dessa servar.

Som Google Cloud partner förbereder vi dig optimalt inför Google Clouds certifieringsexamen.

  • Få ett branscherkännande
  • Bekräfta din tekniska expertis
  • Ta din karriär till nästa nivå


Google Cloud Certifieringar

Associate

Rekommenderat inför är minst 6 månaders hantering av Google Cloud.

Professional

Rekommenderat inför är minst 3 års relevant professionell yrkeserfarenhet inkluderat 1 års erfarenhet av att hantera Google Cloud.


Click on town name or "Online Training" to book. Kommande Google Cloud kursdatum

GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud Course language: English
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform Course language: English
GO-PYPCNEJ Preparing for Your Professional Cloud Network Engineer Journey Course language: English
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform Course language: English
GO-DDMLML Developing Data Models with LookML Course language: English
GO-AVDL Analyzing and Visualizing Data with Looker Course language: English
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Course language: English
GO-DAGCP Developing Applications with Google Cloud Platform Course language: English
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Course language: English
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Course language: English
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Platform Course language: English
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning Course language: English
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English
GO-T-APIHYB-B Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Hybrid Cloud Course language: English
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Course language: English
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform Course language: English
GO-DIGCP From Data to Insights with Google Cloud Platform Course language: English
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning Course language: English
GO-T-APIENG-B Developing APIs with Google Cloud's Apigee API platform Course language: English
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English
GO-PPACE Preparing for the Associate Cloud Engineer Examination Course language: English
GO-GCPAZURE Google Cloud Fundamentals for Azure Professionals Course language: English
GO-CDL Cloud Digital Leader Course language: English
GO-DIGCP From Data to Insights with Google Cloud Platform Course language: English
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud Course language: English
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Platform Course language: English
GO-PYPCNEJ Preparing for Your Professional Cloud Network Engineer Journey Course language: English
GO-AVDL Analyzing and Visualizing Data with Looker Course language: English
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform Course language: English
GO-GCP-GSGKE Getting Started with Google Kubernetes Engine Course language: English
GO-DAGCP Developing Applications with Google Cloud Platform Course language: English
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Course language: English
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform Course language: English
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Course language: English
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English
GO-T-APIHYB-B Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Hybrid Cloud Course language: English
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.

EMAN cert category: #3113 (DE)
 

Associate

 
s