EMAN cert category: #2708, google (DE)

Google Cloud Certifieringar

Bli Google Certified Professional och få kvitto på att du kan designa, utveckla, hantera och administrera applikationsinfrastruktur och datalösningar på Google Cloud-teknologi.

Google Cloud Partner Logo

Google Cloud Certified - beteckningen är ett kvitto på att du innehar nödvändiga färdigheter för att utnyttja Google Cloud-teknologin på ett sätt som transformerar företag och organisationer och på ett meningsfullt sätt påverkar människor och de kunder som dessa servar.

Som Google Cloud partner förbereder vi dig optimalt inför Google Clouds certifieringsexamen.

  • Få ett branscherkännande
  • Bekräfta din tekniska expertis
  • Ta din karriär till nästa nivå


Google Cloud Certifieringar

Associate

Rekommenderat inför är minst 6 månaders hantering av Google Cloud.

Professional

Rekommenderat inför är minst 3 års relevant professionell yrkeserfarenhet inkluderat 1 års erfarenhet av att hantera Google Cloud.


Click on town name or "Online Training" to book. Kommande Google Cloud kursdatum

GO-DAGCP Developing Applications with Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-T-APIHYB-B Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Hybrid Cloud Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-LCWMGC Leading Change When Moving to Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DDMLML Developing Data Models with LookML Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-CDL Cloud Digital Leader Course language: English London, City
GO-GCPAZURE Google Cloud Fundamentals for Azure Professionals Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English London, City
GO-PPACE Preparing for the Associate Cloud Engineer Examination Course language: English London, City
GO-T-APIENG-B Developing APIs with Google Cloud's Apigee API platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-MMLPGC Managing Machine Learning projects with Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-IMAPIPC Installing and Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Private Cloud Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-CDL Cloud Digital Leader Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DAGCP Developing Applications with Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-PPACE Preparing for the Associate Cloud Engineer Examination Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AVDL Analyzing and Visualizing Data with Looker Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DDMLML Developing Data Models with LookML Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCPAZURE Google Cloud Fundamentals for Azure Professionals Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-PPCAE Preparing for the Professional Cloud Architect Examination Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCP-GSGKE Getting Started with Google Kubernetes Engine Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-ADCR Application Development with Cloud Run Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-MLGC Machine Learning on Google Cloud Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-IMAPIPC Installing and Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Private Cloud Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DIGCP From Data to Insights with Google Cloud Platform Course language: English London, City
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.

EMAN cert category: #3113 (DE)
 

Associate