NetApp Certifieringar

NetAppSom NetApps enda världsomspännande auktoriserade utbildningspartner levererar Fast Lane certifieringsgrundande NetApp-utbildningar till professionella över hela världen. Genom implementering av steg-för-steg inlärningsprogram med specialutbildade NetApp-certifierade instruktörer, utbildar vi dig att kunna använda och nyttja NetApp-teknik för att möta de krav som ställs på er verksamhet.

Fast Lane levererar ett brett utbud av NetApp-auktoriserade utbildningar; ger individer expertkunskap om NetApps datahanterings- och lagringsteknologier inklusive Clustered Data ONTAP, E-Series, SAN, OnCommand och Data Protection. Vårt certifieringsprogram för NetApp ger också ett kvitto på att du innehar den kompetens som krävs för att implementera NetApp-teknik med målet att på bästa sätt möta er organisations behov.

Fast Lane erbjuder ett brett utbud NetApp-utbildningar inom områdena Storage Systems, Data Protection, Management, Applications, Virtualization och FlexPod. Våra specialutbildade instruktörer kan också leverera exklusivt innehåll, detta utvecklat av Fast Lane för flera leverantörer, vilket ger våra kunder en stor flexibilitet med hänsyn till det individuella utbildningskravet.

NetApps auktoriserade utbildningar är tillgängliga med ett flexibelt offentligt samt privat schema. Virtuellt deltagande, såväl som enskild en-mot-en kurs, finns självklart också tillgängligt för dem som inte har möjlighet att delta på ett lokalt Fast Lane kurscenter.

NetApp Certification