Google Cloud Utbildning

Som Google Cloud Utbildningspartner tillhandahåller vi nödvändig kunskap för att utveckla och driva infrastrukturer och applikationer i Google Cloud.


Google Cloud Utbildning och Inlärningsvägar

Har du några frågor om våra Google Cloud utbildningserbjudanden? Rådfråga oss gärna antingen via kontaktformuläret eller slå oss en signal på +46 708 890160 så hjälper vi er!

Google Cloud Training and Learning Paths (Download PDF)


Fundamentals Training
Infrastructure Modernization Training
Application Modernization Training
Smart Analytics & Data Management Training
Machine Learning & AI Training
Google Business & Management Tools
Google Cloud Training Miscellaneous


Click on town name or "Online Training" to book. Kommande Garanterade Google Cloud kursstarter

GO-MMLPGC Managing Machine Learning projects with Google Cloud Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-MLGC Machine Learning on Google Cloud Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud: Design and Process Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
FL-CSIEMF Chronicle SIEM Fundamentals Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-CDL Cloud Digital Leader Course language: English Cairo
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCP-GSGKE Getting Started with Google Kubernetes Engine Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English Cairo
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English Cairo
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-GSTGC Getting Started with Terraform for Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-GSTGC Getting Started with Terraform for Google Cloud Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GSTGC Getting Started with Terraform for Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud: Design and Process Course language: English Cairo
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud: Design and Process Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-CDL Cloud Digital Leader Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud: Design and Process Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English Cairo
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-DAGCP Developing Applications with Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-GSTGC Getting Started with Terraform for Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-LCWMGC Leading Change When Moving to Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-DDTGC Data-Driven Transformation with Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-ADLGC Application Development with LLMs on Google Cloud Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-CDL Cloud Digital Leader Course language: English Dubai
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine Course language: English Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Course language: English Cairo
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.