Scaled Agile Certifieringar

Scaled Agile, Inc. är certifieringsorganet för Scaled Agile Framework® (SAFe®). Det professionella certifieringsprogrammet ger en giltig, pålitlig och konsekvent metod för bedömning av SAFe-färdighet, -kunskap och -attityd. Professionella certifierade i SAFe är erkända över hela världen för sin förmåga att stödja en organisation i framgångsrik förändring till Lean Agile-organisation.

SAFe-Roadmap © Scaled Agile, Inc.