Red Hat Certifieringar

Red Hats certifieringsprogram ger arbetsgivare ett sätt att hitta och utveckla kvalificerad personal och gör det möjligt för tekniska experter att uppvisa sin färdighet samt bygga sin karriär.


Click the youtube logo to play the video.