Cisco Utbildning

Som flerfaldig award-winning Cisco Platinum Learning Partner erbjuder vi Ciscos hela utbildningsprogram, från nybörjarnivå till avancerade specialistkurser.

Alla våra instruktörer är Cisco-certifierade experter med omfattande praktisk erfarenhet inom sina specialområden.

Cisco Certifieringar

Översikt av Ciscos certifieringar

Cisco Learning Credits

Lös in dina nu för Cisco utbildning

Garanterade kursstarter

Kommande garanterade Ciscoutbildningar

Cisco E-Learning

Cisco Platinum Libraries och mer

Professionella Tjänster

ACI, DevNet, Wireless, Security, SDA, SD-WAN, Tetration och mer


Cisco Utbildning per Teknologi

Har du några frågor om våra Cisco utbildningserbjudanden? Rådfråga oss gärna antingen via kontaktformuläret eller slå oss en signal på +46 708 890160 så hjälper vi er!

Cisco Enterprise Networks Utbildning

Enterprise Networks Utbildning

Meraki Utbildning

Cisco DNA Utbildning

Digital Network Architecture (DNA) Utbildning

Cisco Security Utbildning

Security Utbildning

Cisco Data Center Utbildning

Data Center Utbildning

Cisco Collaboration Utbildning

Collaboration Utbildning

Cisco DevNet Utbildning

DevNet Utbildning

Cisco Internet of Things (IoT) Training

Internet of Things (IoT) Utbildning

Cisco Service Provider Training

Service Provider Utbildning


Click on town name or "Online Training" to book. Kommande Garanterade Cisco Kursstarter
CI-DCIUCS Introducing Cisco Unified Computing System Course language: English Online training Time zone: Central European Time (CET)
CI-CLCOR Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
CI-CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
CI-ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies Course language: English London
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
CI-SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
CI-DCFNDU Understanding Cisco Data Center Foundations Course language: English Wien (iTLS)
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Central European Time (CET)
CI-DCACIT Troubleshooting Cisco Application Centric Infrastructure Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
CI-SPAUI Implementing Automation for Cisco Service Provider Solutions Course language: English Online training Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
CI-DCACI Implementing Cisco Application Centric Infrastructure Course language: English Online training Time zone: British Summer Time (BST)
CI-DCACI Implementing Cisco Application Centric Infrastructure Course language: English Wien (iTLS)
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Central European Summer Time (CEST)
CI-ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies Course language: English Online training Time zone: British Summer Time (BST)
CI-ENWLSD Designing Cisco Enterprise Wireless Network Course language: English Online training Time zone: British Summer Time (BST)
CI-CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions Course language: English Wien (iTLS)
Enroll for classroom training
Enroll for online training
Time zone: Central European Summer Time (CEST)
CI-DCACI Implementing Cisco Application Centric Infrastructure Course language: English Online training Time zone: British Summer Time (BST)
Guaranteed date:   We will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.