Microsoft Certifieringar

Med rollbaserad Microsoft-certifiering får du kvitto på din kompetens om nästa generations teknikroller och krav. Utöka din kunskap, få möjlighet att uppvisa din expertis inför arbetsgivare samt kollegor och få det erkännande och de möjligheter som du förtjänar.

Microsofts certifieringar täcker olika lösningsområden och nivåer för olika jobbroller. Vi kan förbereda dig optimalt för alla dessa certifieringarna.

För mer information tveka inte att rådfråga oss på +46 708 890160 eller mail info@flane.se


Azure Modern Workplace Business Applications Power Platform

FUNDAMENTALS: Master the technical basics.

Azure Fundamentals
Recommended training: AZ-900T00

Azure AI Fundamentals
Recommended training: AI-900T00

Azure Data Fundamentals
Recommended training: DP-900T00

Microsoft 365 Fundamentals
Recommended training: MS-900T01

Power Platform Fundamentals
Recommended training: PL-900T00

ASSOCIATE LEVEL: Expand your technical skill set.

Azure Developer Associate
Recommended training: AZ-204T00

Azure AI Engineer Associate
Recommended training: AI-102T00

Data Analyst Associate
Recommended training: PL-300T00

Teams Support Engineer Associate
Recommended training: !MS-740T00

Data Analyst Associate
Recommended training: PL-300T00

EXPERT LEVEL: Become a technical expert.

DevOps Engineer Expert
Recommended training: AZ-400T00

Azure Solutions Architect Expert
Recommended training: AZ-305T00 (!AZ-303T00 + !AZ-304T00)

Teams Voice Engineer Expert
Recommended training: MS-720T00

SPECIALTY: Deepen your technical skills and manage industry solutions.

Azure for SAP Workloads Specialty
Recommended training: !AZ-120T00

Teams Support Engineer Specialty
Recommended training: !MS-740T00

Security, Compliance & Identity

Azure Security Engineer Associate
Recommended training: AZ-500T00

Microsoft 365 Security Administrator Associate
Recommended training: MS-500T00

Security, Compliance, and Identity Fundamentals
Recommended training: SC-900T00

Security Operations Analyst Associate
Recommended training: SC-200T00

Identity and Access Administrator Associate
Recommended training: SC-300T00

Information Protection Administrator Associate
Recommended training: SC-400T00

Cybersecurity Architect Expert
Empfohlenes Training: SC-100T00