Microsoft Certifieringar

Med rollbaserad Microsoft-certifiering får du kvitto på din kompetens om nästa generations teknikroller och krav. Utöka din kunskap, få möjlighet att uppvisa din expertis inför arbetsgivare samt kollegor och få det erkännande och de möjligheter som du förtjänar.

Microsofts certifieringar täcker olika lösningsområden och nivåer för olika jobbroller. Vi kan förbereda dig optimalt för alla dessa certifieringarna.

För mer information tveka inte att rådfråga oss på +46 708 890160 eller mail info@flane.se


Infrastructure Data & AI Digital App & Innovation Modern Work Business Applications Security

FUNDAMENTALS: Master the technical basics.

Azure Fundamentals
Recommended training: AZ-900T00

Azure AI Fundamentals
Recommended training: AI-900T00

Azure Data Fundamentals
Recommended training: DP-900T00

Microsoft 365 Fundamentals
Recommended training: MS-900T01

Power Platform Fundamentals
Recommended training: PL-900T00

ASSOCIATE LEVEL: Expand your technical skill set.

Azure AI Engineer Associate
Recommended training: AI-102T00

Azure Developer Associate
Recommended training: AZ-204T00

EXPERT LEVEL: Become a technical expert.

DevOps Engineer Expert
Recommended training: AZ-400T00

Administrator Expert
Recommended training: MS-102T00

SPECIALTY: Deepen your technical skills and manage industry solutions.