+46 8 410 246 80 / info@flane.se

Online training in the virtual classroom
E-Learning offers and more

Find out more

Allmänna villkor för kurser levererade av Fast Lane Professional Services, 2016-10-17.

1. Anmälan

1.1. Vänligen sänd din skriftliga anmälan på kurstillfälle till:

Sverige:

FL Education and Professional Services AB,
Box 47147
100 74 Stockholm,
info@flane.se
www.flane.se

1.2. Du får en skriftlig bekräftelse på din anmälan med detaljerad information om kursen du anmält dig till (tid, plats och datum) ej senare än 14 dagar innan kursstart.I samband med kursbekräftelse är bokningen bindande.

1.3 Vi reserverar oss för rätten att avboka en kurs senast 14 dagar innan kursstart om deltagarantalet är för litet.

2. Kursavgifter

Alla priser är nettopriser. Moms eller andra nationella skatter tillkommer beroende på i vilket land kursen levereras. Vår aktuella lista på avgifter är uppdaterad och gäller. Ny lista gäller från publikationsdatum. Kursavgiften på våra kurser, täcker in bruket av utrustning, dokumentation, lunch och fika. Dokumentationen är tillgänglig från kursstart. Dokumentation distribueras inte i förskott.

3. Avbokning

3.1. Avbokning måste skickas brevledes eller i elektronisk form för att gälla.

3.2. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

Det finns möjlighet att ersätta anmäld deltagare med annan personal i stället för att avboka med debitering som följd. Detta är möjligt när som helst fram till kursstart.

3.3. Vid tillfälle då vi måste boka av en kurs på grund av Force Majeure eller annan oförutsägbar anledning (t.ex. lärares olycka eller sjukdom) är Fast Lanes ansvar begränsat till återbetalning av kursavgiften. Företaget är inte ansvarigt för återbetalning av rese-, och logikostnader

3.4. Om en kursdeltagare ej kan inställa sig till kursstart på grund av sjukdom erbjuds ny datum vid uppvisande av läkarintyg. Ingen avbokningsavgift utgår i sådana fall.

4. Ändringsanmälan

Vi fakturerar ingen avgift för ändring av kursdatum fram till 14 dagar innan kursstart. Därefter faktureras en extra avgift på 300 kronor exklusive moms utöver gällande kursavgift/faktura.

Ändringsavgiften kommer inte att påföras om ny datum bokas in i samband med ändring. Kursdatum kan bara ändras en gång. Ingen ytterligare avbokning eller ändring av datum är möjlig. Ändring av kursdatum är möjlig fram till 7 dagar innan kursstart.

5. Betalningsvillkor

Moms tillkommer på samtliga priser.

Fakturering sker vid beställning.

Betalningstiden är tjugo (20) dagar.

Betalning för kurs skall vara erlagd före kursstart.

6. Garanti

Fast Lane erbjuder utbildning av högsta kvalitet inom High-End Networking, Storage och Telekommunikation.

Om du inte är nöjd efter första kursdagen skall du omgående meddela detta till Fast Lanes management och returnera dokumentationen. Då återbetalas hela kursavgiften alternativt bokas din kursplats om till annat kurstillfälle.

7. Rättigheter

Alla rättigheter, inkluderat rätten att översätta, skriva av och kopiera utbildningsdokumentation och delar därav, förbehålles FL Education and Professional Services AB. All inspelning och distribution utan skriftligt tillstånd är förbjudet.

8. Ansvar

Fast Lane och dess samarbetspartners ansvarar inte för följdskador. Ej heller för tillhörigheter kursdeltagare tar till kurs.

9. Privatklausul

Kursdeltagare medger bearbetande av hans data.

 
s