SUSE Utbildning

Som auktoriserad SUSE utbildningsleverantör erbjuder vi SUSE's officiella läroplan.

Våra experter erbjuder även genom SUSE-kurser en optimal förberedelse inför relevanta SUSE certifieringar.


SUSE Utbildning per Teknologi

Har du några frågor om våra SUSE utbildningserbjudanden? Rådfråga oss gärna antingen via kontaktformuläret eller slå oss en signal på +46 708 890160 så hjälper vi er!


SUSE Utbildning


SUSE Utbildning


SUSE Utbildning


SUSE Utbildning

Container & Application Platforms


SUSE Utbildning


SUSE Learning Paths

Click on town name or "Online Training" to book. Upcoming Guaranteed SUSE Dates

SU-SLE201V15 SUSE Linux Enterprise Server 15 Administration Course language: German Frankfurt
SU-SLE301V15 SUSE Linux Enterprise Server 15 Advanced Administration Course language: German Frankfurt
Guaranteed date:   We will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.