Om oss

IT-utbildning och Konsulting från Världsledande Experter

Fast Lane-koncernen är verksamma globalt i över 60 länder inom teknik-, affärs- och försäljningsutbildning. Vi erbjuder även omfattande konsulttjänster i Cloud, Cybersecurity, Digital Transformation and Mobility. Fast Lane är auktoriserad utbildningspartner till AWS, Aruba, Cisco, Google, Microsoft, NetApp, Palo Alto, Red Hat, SUSE, VMware och andra ledande leverantörer. Som ett resultat ståtar vi med en stor pool av ämnesexperter för att hjälpa organisationer att nå sina digitala transformationsmål, vad än dessa må vara. Fast Lane erbjuder även egenutvecklade utbildningar kring de senaste teknologitrenderna.

Fast Lanes regionala huvudkontor finns i München, Cary/NC, Panama City, Ljubljana, Singapore och Dubai/UAE.


Global Närvaro

High-End kurscenters
i över 60 länder

Läs mer

Flerfaldigt Belönade

från leverantörer som AWS, Cisco, Microsoft, Google, VMware

Läs mer

Högt Kvalificerade Utbildare

och Konsulter med sammanlagt
fler än 19.000 certifieringar

Läs merEn Översikt av Våra Tjänster

Utbildning

Vi bedriver utbildningsprogram och workshops från toppmoderna kurscenter runt om i världen samtidigt som vi självklart också kan leverera utbildning på plats hos dig / Er. Som styrande utbildningstjänstleverantör för stora internationella företag, eller för större kvalificeringsprojekt erbjuder vi också ytterligare tjänster såsom analys av kvalifikationskrav, bedömningar, utveckling och genomförande av utbildningsplaner, support och administration av certifieringsprojekt, läroplanutveckling, schemaläggning, logistik, kvalitetskontroll och rapportering.

Läs mer


Leveransmetoder
 • Klassrumskurser
 • Instruktörsledda Online Kurser
 • FLEX Classroom – Klassrum & Instruktörsledd kombinerat
 • On-Site & Skräddarsydd Utbildning
 • E-Learning
 • Blended & Hybrid Learning
 • Mobile Learning


Konsulting

Våra leverantörsoberoende konsulttjänster kan hjälpa till i ett brett spektrum av frågor, från att göra preliminära analyser och utvärderingar till att utforma framtidsfokuserade IT-lösningar. Vi har stor erfarenhet av att leda och implementera teknologiprojekt för partners och direkt för kunder. Genom att kombinera våra kärntjänster för utbildning och konsultation kan vi även erbjuda utbildning på plats samt hjälper gärna kundspecialister / team på plats.

Läs mer

Teknologier och Lösningar
 • Digital Transformation
 • Cloud
 • Networking
 • Cybersecurity
 • Wireless & Mobility
 • Modern Workplace
 • Data Center


Digital Transformation

Vi erbjuder omfattande support till våra kunder för att hjälpa dem att leverera effektiva digitala lösningar, hjälpa dem att utveckla sitt affärsekosystem och sin kultur. Från början till slut kan vi hjälpa dig / Er att uppnå digitaliseringsmål samtidigt som alla möjligheter utnyttjas under denna resa.

Läs mer


Molntjänster

Varje kundsituation kräver exakt utvärdering och planering för att maximera resan till molnet. Som erfaren partner till AWS, Google och Microsoft kan vi utbilda och kvalificera personal samtidigt som vi hjälper till med molnstrategin.

Läs merTalent Program

En skräddarsydd lösning för att hantera en brist på IT-kompetens. Vi utvärderar och rekryterar framtidens IT-proffs för att placera dem i ett intensivt utbildningsprogram och kan därefter leverera en mycket kvalificerad medarbetare till ert företag. Slutresultatet är en fullt utbildad och certifierad specialist redo att matcha er arbetsbeskrivning. Processen inkluderar identifiering, utvärdering, kvalificering, coachning, mentorskap, certifiering samt vid behov ersättning av kandidat. Krävs kunskap om molnet, säkerhet eller datacenter i ert företag så hjälper vi gärna till med detta!

Läs mer


Digitala Utbildningslösningar
Learning-as-a-Service (LaaS)

Digital transformation, tillsammans med utvecklingen av inlärningsmodeller, har skapat behovet av ett helhetsperspektiv för inlärning. Learning-as-a-Service är ett programmatiskt och molncentrerat pedagogiskt tillvägagångssätt som hjälper till att genomdriva kompetens i stor skala. Vi utformar skräddarsydda inlärningsplaner som kombinerar såväl fysiska som virtuella komponenter, detta för att uppnå mål med hänsyn taget till dagliga åtaganden och budget.

Platform-as-a-Service (PaaS)

Att investera i en digital inlärningsplattform är ett högt profilerat åtagande som kan påverka hela organisationen. Fast Lane kan tillhandahålla teknik-, operativ- och användarsupport för ett antal inlärningsplattformsystem med tonvikt på Open edX och vårt dynamiska digitala inlärningsekosystem Fast Lane LIVE.

Läs mer


EaaS (Event-as-a-Service)

Oavsett om det är ett hacker-event i London, en provkörning i Dubai, en efterfrågestyrd roadshow i Tyskland eller en världsomfattande serie evenemang - vårt dedikerade evenemangsteam kommer att se till att dina evenemang blir så framgångsrika som möjligt. Fast Lane hjälper dig hantera och planera ditt evenemang från början till slut, inklusive en avslutande framgångsutvärdering.

Läs mer


Har du några frågor om våra tjänster?

Låt oss gärna höra gällande era krav genom att använda vårt kontaktformulär. Du kan också nå oss när som helst info@flane.se. Rådfråga oss gärna!