Aruba Certifieringar

Fast Lane erbjuder ett omfattande utbildnings- och certifieringsprogram från grundläggande till avancerad nivå över hela Arubas produktlinje. Utbildningen är en ideal förberedelse för de certifieringsprov som leder till certifieringar på associerad, professionell och expertnivå.

Se Aruba Certifications video


Learning Path Associate Professional Expert


Wireless

ACMX

ACA

ACP


Switching

ACSA

ACSP

ACSX


Network Design

ACDA

ACDP

ACDX


Security

ACA

ACP

ACX


SD-WAN

ACSDP

ACSDX


Edge

ACEA

ACEP

ACEX


Architect

HPE Aruba Networking Certified Network Architect − Campus Access

HPE Aruba Networking Certified Network Architect – Data Center

Product Specialist

Aruba Data Center Network Specialist (ADCNS)

Aruba Product Specialist – CX 10000 Switch

Aruba Product Specialist Central (APSC)

Aruba Product Specialist – Security Service Edge

Aruba Product Specialist – SD Branch (APSSDB)

Aruba Accredited SD-WAN Professional (AASP)

Aruba Accredited SD-WAN Expert (AASX)