Aruba Certifieringar

Fast Lane erbjuder ett omfattande utbildnings- och certifieringsprogram från grundläggande till avancerad nivå över hela Arubas produktlinje. Utbildningen är en ideal förberedelse för de certifieringsprov som leder till certifieringar på associerad, professionell och expertnivå.

Se Aruba Certifications video


Learning Path Associate Professional Expert

Campus Access

ACA

ACP

Wireless

ACMX

Switching

ACSA

ACSP

ACSX

Data Center

badge data center professional

HPE Aruba Networking Certified Professional – Data Center

Security

ACA

ACP

ACX

SD-WAN

ACSDP

ACSDX

Edge

ACEA

ACEP

ACEX

Architect

HPE Aruba Networking Certified Network Architect − Campus Access

HPE Aruba Networking Certified Network Architect – Data Center

Product Specialist

Aruba Data Center Network Specialist (ADCNS)

Aruba Product Specialist – CX 10000 Switch

Aruba Product Specialist Central (APSC)

Aruba Product Specialist – Security Service Edge

Aruba Product Specialist – SD Branch (APSSDB)

Aruba Accredited SD-WAN Professional (AASP)

Aruba Accredited SD-WAN Expert (AASX)

EMAN cert category: #2883 (DE)
 

Data Center