Aruba Certifieringar

Fast Lane erbjuder ett omfattande utbildnings- och certifieringsprogram från grundläggande till avancerad nivå över hela Arubas produktlinje. Utbildningen är en ideal förberedelse för de certifieringsprov som leder till certifieringar på associerad, professionell och expertnivå.

Se Aruba Certifications video


Learning Path Associate Professional Expert


Wireless

ACMA

ACMP

ACMX

ACA

ACP


Switching

ACSA

ACSP

ACSX


Network Design

ACDA

ACDP

ACDX


Security

ACCX


SD-WAN

ACSDP

ACSDX


Edge

ACEA

ACEP

ACEX

Product Specialist

Aruba Data Center Network Specialist (ADCNS)

Aruba Product Specialist Central (APSC)

Aruba Product Specialist – SD Branch (APSSDB)

Aruba Accredited SD-WAN Professional (AASP)

Aruba Accredited SD-WAN Expert (AASX)