EMAN cert category: #2881, aruba (DE)

Aruba Certifiering

Aruba Authorized Training Center Logo

Vi erbjuder omfattande utbildnings- och certifieringsprogram från grundläggande till avancerad nivå i Arubas produktlinje. Utbildningen är en idealisk förberedelse för de prov som leder till certifieringar på associate-, professional- och expertnivå.

Visa video om Aruba-certifieringar


Mobility Design ClearPass Switching Security Edge

ACMX

ACDX

ACCX

ACSX

ACEX

ACMP

ACDP

!

!ACCP

ACSP

ACNSP

ACEP

ACMA

ACDA

!

!ACCA

ACSA

ACNSA

ACEA

Product Certifications

Aruba Location Services Specialist (ALSS)

Aruba Data Center Network Specialist (ADCNS)

EMAN cert category: #2884 (DE)
 

Clearpass