SUSE Certifiering

Att uppnå certifiering på administratörs- eller ingenjörsnivå är ett branschkännetecken på kärnkompetens. Varje tekniker som presenterar exempelvis SUSE Certified Administrator på sitt visitkort har utbildats och fått oberoende bedömning. Med SUSE's lösningsmodeller i öppen källkod ger dessa certifieringar inte bara mervärde för individen utan tillför också värde till individens organisation, i nutid och flera år framöver.