Konsulting och Professionella Tjänster

Att Bemästra den Digitala Eran


Digital transformation är organisationsförändring genom digital teknik och digitala affärsmodeller. I sin kärna handlar det om att utmana de modeller som tidigare levererat framgångar, testa hur affärsvärde levereras till kunder samt också förändra den organisatoriska verksamheten, kulturen, intäktsmodeller osv.

Mobilitet, sociala nätverk, molntjänster, stora data samt Internet-Of-Things driver nya affärsscenarios för digitala affärer. Dessa krafter är innovativa och kraftfulla på egen hand och tillsammans så revolutionerar de affärer och samhällen på ett sätt som aldrig setts tidigare.


Upptäck tjänsterna som kan möjliggöra dina digitala affärer!

Fast Lane är tillförlitlig aktör inom tjänster för avancerad teknik. Vi tillhandahåller en rad tjänster som stödjer utvecklingen av digitala strategier och framgångsrik affärstransformation.

Läs mer på vår webbplats för nya tjänster www.fastlane.net


Lösningar

Digital Transformation

Strategic Advisory, Deployment & Adoption Services, Managed Enablement, Practice Building[/h6]

Cyber Security

Strategic Advisory, Vulnerability Assessments, Penetration Testing, IT Security Services, Cyber Intelligence, Digital Forensics & Incident Response, Risk Management & Compliance

Collaboration

Strategic Advisory, Collaboration Deployment & Adoption

Cloud

Strategic Advisory, Cloud Deployment & Migration, Application Development, Cloud Security Services

Networking

Strategic Advisory, Network Deployment & Adoption, Network Security Services, Wireless Networks, Network Analysis & Troubleshooting, Network Migration

Data Center

Strategic Advisory, Data Center Deployment & Migration, Data Center Security Services

Wireless & Mobility

Strategic Advisory, Enterprise Mobility, Wireless Planning & Site Surveys, Wireless Monitoring, Wireless Troubleshooting, Proof of Concept (PoC) Wireless Labs


Tjänster
Strategisk Rådgivning

Strategies Workshop, Innovation / Ideation Workshop, Business Outcomes Workshop, Assessment (Discovery) Services, Strategy & Architecture Consulting, Solution Design, Strategy & Portfolio Consulting

Deployment & Adoption Services

Prototyping, Mentored Install, Expert 4 Hire, Business Outcomes Validation / Monitoring

Awareness & Demand Generation

Webinars, Roadshows, Proof of Concept Program, Customer Engagement Workshops

Managed Enablement

Strategy & Portfolio Consulting, Awareness Campaigns, Expert 4 Hire, Demand Generation, Design & Deployment

Learning Services

Learning Culture Assessment, Learning Platform / System Development, Curriculum Services, Skills Development

Practice Building

Sales Transformation, Technical Skills Development


Fallstudier

Se hur några av våra kunder lyckats med hjälp av våra konsulter och professionella tjänster!