+46 8 410 246 80 / info@flane.se

Online training in the virtual classroom
E-Learning offers and more

Find out more

Arbeta som Account Manager hos oss med Cisco-, NetApp-, PaloAlto- och RedHat kurser. Be one of our AMs and work with Cisco-, NetApp-, PaloAlto- and RedHat courses.

Fast Lane söker en driven Account Manager med placering i Stockholm

Är du en person som tycker om att prata med kunder, besöka kunder och har stark drivkraft och alltid strävar efter att prestera ditt yttersta? Vill du dessutom ha kul på jobbet? Känner du igen dig i detta kommer du att trivas med att sälja Fast Lanes utbud av kurser inom Cisco, NetApp, PaloAlto och Red Hat med mera. Kommunikation, Säkerhet, Wireless och SDN!

If you like to talk to customers, visit customers and have a strong incentive and always strive to perform at your best? If you also want to have fun at work? Do you recognize yourself in that you'll be happy to sell Fast Lanes range of courses in Cisco, NetApp, Paloalto and Red Hat and more. Communications, Security, Wireless and SDN!

Arbetsbeskrivning

En vanlig dag spenderar du större delen av din tid i telefon eller besöker kunder och genomför kvalificerade säljsamtal. Våra kunder är tekniskt kunniga och vet vad de vill ha så du bör ha ett stort intresse för teknik och terminologin inom IT. Du ingår i ett starkt team med sex personer som tillsammans fokuserar på att fylla Fast Lanes kurser med deltagare. Du kommer att ansvara för hela säljprocessen - från första kontakt till inbokad kursdeltagare. I säljsamtalen tar du reda på kundens behov, föreslår och beskriver lämpliga kurser samt genomför avslut. Du kommer att bearbeta både befintliga och nya kunder som du skall vårda och utveckla. Du kommer även att medverka på mässor och event hos våra leverantörer.

Job Description

A typical day do you spend most of your time on the phone or visiting customers and conducts qualified sales calls. Our customers are tech savvy and know what they want so you should have a keen interest in technology and terminology in IT. You are part of a strong team of six people who together focus on completing Fast Lanes courses with participants. You will be responsible for the entire sales process - from first contact to booked course participants. In sales calls, find out the client's needs, propose and describe appropriate courses and carry trades. You will process both existing and new customers that you should nurture and develop. You will also participate in fairs and events of our suppliers.

Vi erbjuder

 • En kvalificerad AM roll med stort eget ansvar.
 • Anställning i ett spännande företag med kontor i Marievik.
 • Du kommer att arbeta i ett företag där personalen är den viktigaste tillgången. Vår framgång beror på våra medarbetares kompetens och engagemang. Därför lägger vi stor vikt vid att våra medarbetare utvecklas på ett positivt sätt – egen utveckling är en naturlig del av vardagen i vårt kunskapsintensiva företag.
 • Fast grundlön och resultatbaserad provision.

Vi söker dig som

 • Har minst ett par års erfarenhet av försäljning via telefon/telemarketing och har någon form av utbildning inom försäljning samt förståelse för försäljningens alla faser.
 • Har arbetat med tjänsteförsäljning.
 • Kan visa på goda resultat från tidigare försäljningsuppdrag.
 • Är lyhörd samt har förmåga att förstå kundernas behov, och ser alltid till kundens bästa.
 • Bemöter kunderna på ett trevligt, förtroendeingivande och naturligt sätt.
 • Har en stark egen drivkraft och vilja att lyckas.
 • Trivs med att arbeta självständigt och är van att ta stort eget ansvar.
 • Är van att arbeta mål- och resultatinriktat mot egen budget.
 • Har mycket god datavana.
 • Har grundläggande kunskaper inom data- och telekommunikation
 • Är noggrann och strukturerad.
 • Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
 • Det är meriterande om du dessutom talar och skriver danska eller norska.

We offer

 • A qualified AM role with great responsibility.
 • Employment in an exciting company with offices in Marievik.
 • You will work in a company where the staff is the most important asset. Our success depends on our employees competence and commitment. Therefore, we attach great importance to our employees developing in a positive way - self-development is a natural part of everyday life in our knowledge-intensive company.
 • Fixed base salary and performance-based commission.

We are looking for you who

 • Have at least a few years experience in sales both over the phone and to visit customers and have some form of training in sales and understanding of all phases of sales.
 • Has worked with sales of services.
 • Can show good results from previous sales assignments.
 • Is responsive and have the ability to understand customer needs, and always to the customer best.
 • Meets customers in a friendly, reassuring and natural way.
 • Has a strong self-motivation and desire to succeed.
 • Enjoy working independently and are used to take great responsibility.
 • Are used to working by objectives and results oriented toward its own budget.
 • Has very good computer skills.
 • Have a basic knowledge of computer and telecommunications
 • Are careful and structured.
 • You speak Swedish and English in speech and writing.
 • It is an advantage when you also speak and write Danish or Norwegian.

Kontakt Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår VD Anders Oxelcrantz på telefon 08-410 246 81.

B] Contact[/b] Questions about this service, please contact Anders Oxelcrantz on telephone 08-410246 81.

B] Är du rätt person?[/b] Känns detta som din utmaning? I så fall är du välkommen att skicka din ansökan till Anders Oxelcrantz för söka denna tjänst! Urval kommer att ske löpande så du är välkommen med din ansökan snarast!

B] Are you the right person? [/b] Does this feels like your challenge? If so, please send your application to [/ email] to apply for this service! The selection will be ongoing, so you are welcome to submit your application as soon as possible!

 
s