AWS Certifiering

Få ett kvitto på dina färdigheter och kunskaper inom design, distribution och hantering av projekt och applikationer i AWS-molnet med en internationellt erkänd AWS-certifiering. Våra AWS-specialister ger den bästa förberedelsen för din certifiering i våra av AWS rekommenderade utbildningsprogram.

Fördelar med AWS certifiering: Se video


Översikt Certifieringar

AWS erbjuder rollbaserade certifieringar för Cloud Practitioner, Architect, Developer och Operations-roller, samt våra specialistcertifieringar inom teknikspecifika områden.

Foundational

Six months of fundamental AWS Cloud and industry knowledge

AWS Certified Cloud Practitioner

Associate

One year of experience solving problems and implementing solutions using the AWS Cloud

Architect

AWS Certified Solutions Architect Associate

Operations

AWS Certified SysOps Administrator Associate

Developer

AWS Certified Developer Associate

Professional

Two years of comprehensive experience designing, operating, and troubleshooting solutions using the AWS Cloud

AWS Certified Solutions Architect Professional

AWS Certified DevOps Engineer Professional


Specialty

Technical AWS Cloud experience in the Specialty domain

AWS Certified Advanced Networking Specialty

AWS Certified Security Specialty

AWS Certified Machine Learning Specialty

!AWS Certified SAP on AWS Specialty

!AWS Certified Data Analytics Specialty

!AWS Certified Database Specialty