NetApp Certifiering

NetApp-certifiering är ett kvitto på att du har den kompetens som krävs för att hantera och distribuera den NetApp-teknik som bäst möter ditt företags behov.

NetApps certifieringsprogram erbjuder yrkesverksamma inom datalagring och datahantering en stabil grund plus ett omfattande utbud av specialiseringar att välja emellan.

Klicka på en certifiering nedan för att läsa mer.

Data Management

Associate

Professional

Specialist

Expert

NetApp Certified Technology Associate (NS0-002)

NetApp Certified Data Administrator, ONTAP (NS0-161)

NetApp Certified Implementation Engineer SAN Specialist, ONTAP (NS0-509) Prerequisites: NS0-161

NetApp Certified Implementation Engineer Data Protection Specialist (NS0-525) Prerequisites: NS0-161

NetApp Certified Implementation Engineer SAN Specialist, E-Series (NS0-515)

NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP (NS0-182)

NetApp Certified Support Engineer (NS0-194)

NetApp Certified Support Engineer ONTAP Specialist (NS0-591) Prerequisites: NS0-194

Hybrid Cloud

Associate

Professional

Specialist

Expert

NetApp Certified Technology Associate (NS0-002)

NetApp Certified Hybrid Cloud Administrator (NS0-302)

NetApp Certified Hybrid Cloud Architect (NS0-602) Prerequisites: Cloud-Serviceprovider-Certification

NetApp Certified Hybrid Cloud Implementation Engineer (NS0-402)

Convergent Infrastructure

Associate

Professional

Specialist

Expert

NetApp Certified Technology Associate (NS0-002)

Cisco and NetApp FlexPod Design Specialist (NS0-175)

Cisco and NetApp FlexPod Implementation and Administration Specialist (NS0-174)